Thứ Sáu, 21/09/2018

010311142329

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.885.341.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 36.885.341.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1076 300.000đ
Giải ba OOO 18688 30.000đ