Thứ Sáu, 21/08/2020

070826303743

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.448.262.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.448.262.000đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 736 300.000đ
Giải ba OOO 12283 30.000đ