Thứ Sáu, 21/07/2017

050609151932

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
14.103.027.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 2 7.051.513.750đ
Giải nhất OOOOO 64 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2640 300.000đ
Giải ba OOO 38817 30.000đ