Thứ Sáu, 21/06/2019

010419212339

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.771.417.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.771.417.500đ
Giải nhất OOOOO 11 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 704 300.000đ
Giải ba OOO 11773 30.000đ