Thứ Tư, 21/06/2017

092629303537

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
21.487.564.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 21.487.564.000đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2021 300.000đ
Giải ba OOO 37727 30.000đ