Thứ Sáu, 21/04/2017

070815303239

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.574.303.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.574.303.000đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1756 300.000đ
Giải ba OOO 31176 30.000đ