Thứ Tư, 21/03/2018

061938404144

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.925.558.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.925.558.000đ
Giải nhất OOOOO 38 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1716 300.000đ
Giải ba OOO 28341 30.000đ