Thứ Sáu, 21/02/2020

131522282941

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.507.303.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.507.303.500đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 787 300.000đ
Giải ba OOO 13993 30.000đ