Thứ Tư, 20/12/2017

030825374042

GIÁ TRỊ JACKPOT
73.379.042.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 73.379.042.500đ
Giải nhất OOOOO 56 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2676 300.000đ
Giải ba OOO 42975 30.000đ