Thứ Tư, 20/11/2019

102122244344

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.300.224.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.300.224.000đ
Giải nhất OOOOO 10 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 684 300.000đ
Giải ba OOO 11659 30.000đ