Chủ Nhật, 20/11/2016

092333384142

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
56.100.126.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 56.100.126.000đ
Giải nhất OOOOO 129 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5555 300.000đ
Giải ba OOO 93293 30.000đ