Thứ Sáu, 20/10/2017

021825333642

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.044.139.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.044.139.000đ
Giải nhất OOOOO 25 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1273 300.000đ
Giải ba OOO 20761 30.000đ