Thứ Sáu, 20/09/2019

071224293145

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
99.453.004.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 2 49.726.502.250đ
Giải nhất OOOOO 117 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3480 300.000đ
Giải ba OOO 43740 30.000đ