Thứ Tư, 20/09/2017

050713172333

GIÁ TRỊ JACKPOT
76.017.619.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 76.017.619.000đ
Giải nhất OOOOO 118 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4414 300.000đ
Giải ba OOO 61483 30.000đ