Chủ Nhật, 20/08/2017

051518213745

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
20.196.533.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 20.196.533.500đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1813 300.000đ
Giải ba OOO 30582 30.000đ