Thứ Tư, 20/06/2018

021822303243

GIÁ TRỊ JACKPOT
37.468.041.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 37.468.041.000đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1303 300.000đ
Giải ba OOO 20342 30.000đ