Thứ Tư, 20/05/2020

010815232539

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.194.354.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.194.354.500đ
Giải nhất OOOOO 40 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1292 300.000đ
Giải ba OOO 20040 30.000đ