Thứ Sáu, 20/04/2018

060914303342

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.951.035.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 26.951.035.500đ
Giải nhất OOOOO 25 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1587 300.000đ
Giải ba OOO 25974 30.000đ