Thứ Sáu, 20/03/2020

082329373944

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.176.623.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 13.176.623.000đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 773 300.000đ
Giải ba OOO 12383 30.000đ