Thứ Tư, 20/03/2019

020717242937

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.559.719.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.559.719.000đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1010 300.000đ
Giải ba OOO 15119 30.000đ