Thứ Sáu, 20/01/2017

011131323437

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.062.333.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 31.062.333.000đ
Giải nhất OOOOO 74 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3419 300.000đ
Giải ba OOO 58607 30.000đ