Thứ Sáu, 19/10/2018

021430383945

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.473.946.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.473.946.000đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 776 300.000đ
Giải ba OOO 13698 30.000đ