Thứ Tư, 19/10/2016

021315171841

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.659.178.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.659.178.500đ
Giải nhất OOOOO 26 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1506 300.000đ
Giải ba OOO 25582 30.000đ