Thứ Tư, 19/09/2018

102022242742

GIÁ TRỊ JACKPOT
34.913.441.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 34.913.441.500đ
Giải nhất OOOOO 28 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1107 300.000đ
Giải ba OOO 18884 30.000đ