Thứ Sáu, 19/08/2016

111217333436

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.032.293.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.032.293.000đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 608 300.000đ
Giải ba OOO 10440 30.000đ