Thứ Sáu, 19/07/2019

091223262843

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.041.728.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.041.728.500đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 834 300.000đ
Giải ba OOO 13056 30.000đ