Thứ Tư, 19/07/2017

040713203544

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
131.916.845.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 131.916.845.500đ
Giải nhất OOOOO 155 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 8178 300.000đ
Giải ba OOO 135526 30.000đ