Thứ Sáu, 19/05/2017

010818283033

GIÁ TRỊ JACKPOT
69.744.001.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 69.744.001.500đ
Giải nhất OOOOO 103 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4302 300.000đ
Giải ba OOO 69615 30.000đ