Thứ Tư, 19/04/2017

192032333844

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.289.489.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.289.489.000đ
Giải nhất OOOOO 23 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1558 300.000đ
Giải ba OOO 27221 30.000đ