Thứ Tư, 19/02/2020

011623253038

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.971.905.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.971.905.500đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 847 300.000đ
Giải ba OOO 15646 30.000đ