Thứ Sáu, 19/01/2018

020427283136

GIÁ TRỊ JACKPOT
53.253.948.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 53.253.948.000đ
Giải nhất OOOOO 42 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1884 300.000đ
Giải ba OOO 33988 30.000đ