Thứ Sáu, 18/12/2020

040914233238

GIÁ TRỊ JACKPOT
62.918.148.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 62.918.148.000đ
Giải nhất OOOOO 35 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1878 300.000đ
Giải ba OOO 28033 30.000đ