Thứ Sáu, 18/11/2016

111216242631

GIÁ TRỊ JACKPOT
38.611.602.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 38.611.602.000đ
Giải nhất OOOOO 120 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 6130 300.000đ
Giải ba OOO 101233 30.000đ