Chủ Nhật, 18/10/2020

011425263040

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
24.736.948.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 24.736.948.000đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 818 300.000đ
Giải ba OOO 13629 30.000đ