Thứ Sáu, 18/10/2019

041415222839

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.557.260.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.557.260.500đ
Giải nhất OOOOO 12 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 652 300.000đ
Giải ba OOO 11526 30.000đ