Thứ Tư, 18/10/2017

162432363740

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
49.725.546.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 49.725.546.500đ
Giải nhất OOOOO 60 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2641 300.000đ
Giải ba OOO 38500 30.000đ