Thứ Sáu, 18/08/2017

030418223437

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.211.832.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 17.211.832.000đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1621 300.000đ
Giải ba OOO 25925 30.000đ