Thứ Tư, 18/07/2018

081014192634

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.699.373.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.699.373.500đ
Giải nhất OOOOO 25 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1010 300.000đ
Giải ba OOO 15167 30.000đ