Thứ Sáu, 18/05/2018

031824293035

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.871.546.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.871.546.000đ
Giải nhất OOOOO 20 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1043 300.000đ
Giải ba OOO 18221 30.000đ