Thứ Tư, 18/04/2018

061628293944

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.283.540.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.283.540.000đ
Giải nhất OOOOO 28 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1778 300.000đ
Giải ba OOO 27769 30.000đ