Thứ Tư, 18/03/2020

062130373845

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
62.684.211.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 62.684.211.000đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1219 300.000đ
Giải ba OOO 22398 30.000đ