Thứ Sáu, 18/01/2019

121519384045

GIÁ TRỊ JACKPOT
45.228.539.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 45.228.539.500đ
Giải nhất OOOOO 14 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1375 300.000đ
Giải ba OOO 22815 30.000đ