Thứ Tư, 18/01/2017

112226283543

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.189.181.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 24.189.181.500đ
Giải nhất OOOOO 97 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4861 300.000đ
Giải ba OOO 77375 30.000đ