Thứ Sáu, 17/11/2017

111318193145

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.915.237.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 13.915.237.000đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1068 300.000đ
Giải ba OOO 18587 30.000đ