Thứ Tư, 17/10/2018

011214363943

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.978.847.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.978.847.000đ
Giải nhất OOOOO 23 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 875 300.000đ
Giải ba OOO 14621 30.000đ