Thứ Sáu, 17/08/2018

030822283342

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
16.109.307.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 16.109.307.500đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 958 300.000đ
Giải ba OOO 15602 30.000đ