Thứ Tư, 17/08/2016

020409192126

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.253.396.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.253.396.500đ
Giải nhất OOOOO 8 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 673 300.000đ
Giải ba OOO 10472 30.000đ