Thứ Tư, 17/07/2019

101116222835

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.023.456.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.023.456.000đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 824 300.000đ
Giải ba OOO 12179 30.000đ