Thứ Tư, 17/04/2019

071121253044

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
13.225.173.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 13.225.173.500đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 770 300.000đ
Giải ba OOO 12946 30.000đ