Thứ Tư, 17/03/2021

061126283641

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.817.761.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.817.761.000đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1012 300.000đ
Giải ba OOO 15895 30.000đ